Opłaty

Dystans 5 km
• zapisy i opłata wniesiona do 20.05.2016 r. – 56 zł;
• zapisy i opłata wniesiona od 21.05.2016 r. do 9.06.2016 r. – 66 zł;
Dystans 10 km
• zapisy i opłata wniesiona do 20.05.2016 r. – 60 zł;
• zapisy i opłata wniesiona od 21.05.2016 r. do 9.06.2016 r. – 70 zł;

Opłatę startową można wnieść poprzez usługę płatności on-line w systemie Dotpay. Można również skorzystać z płatności przelewem tradycyjnym.

Dane do przelewu:

Monster Event
ul. Blatona 6/125
01-494 Warszawa

Numer konta:
ING Bank Śląski
23 1050 1025 1000 0092 2356 4387

w tytule przelewu należy wpisać :
• imię i nazwisko;
• edycję biegu (MIASTO);
• datę urodzenia;

PRZYKŁAD:
Jan Kowalski – Wrocław – Data urodzenia.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi nawet jeżeli biegacz nie wziął udziału w biegu z przyczyn od siebie niezależnych. Wyjątkiem jest sytuacja, że impreza nie dojdzie do skutku z winy Organizatora. Za dzień wpłaty uważa się wpływ środków na konto partnera. Osoby, które nie dokonają opłaty w terminie zostaną skreślone z listy uczestników.

Więcej informacji w Regulaminie